Szanowni Państwo,

 

informujemy, że z przyczyn technicznych niezależnych od Siemens Finance Sp. z o.o. platforma poleasingowa.pl jest aktualnie niedostępna, a wszystkie ogłoszenia ze sprzętem poleasingowym zostały wstrzymane do czasu ponownego uruchomienia serwisu.

 

Informację o wznowieniu funkcjonowania strony serwisu poleasingowego przekażemy Państwu w odrębnej komunikacji.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

·         Magdalena Piekarczyk  [email protected],
tel. +48 795 154 751

·         Karolina Dzięcielewska  [email protected],

tel. +48 600 253 675

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Z poważaniem

Zespół Sprzedaży Poleasingowej

Siemens Finance Sp z o.o.

 

 

Dear Sir or Madam,

 

we would like to inform you that due to technical reasons independent of Siemens Finance Sp. z o. o. the poleasingowa.pl platform is currently unavailable, and all offers with post-leasing equipment have been suspended until the service is restarted.

 

Information about the resumption of the post-lease service website will be provided to you in a separate communication.

 

If you have any questions, please contact:

       Magdalena Piekarczyk [email protected],
mobile: +48 795 154 751

       Karolina Dzięcielewska [email protected].
mobile: +48 600 253 675

 

We apologize for any inconvenience.

 

Kind regards

Post-lease Sales Team

Siemens Finance Sp z o.o

 

SIEMENS FINANCE Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000063579; kapitał zakładowy: 58.500.000 zł;
NIP 526-020-87-63

Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne i jest przeznaczona do wyłącznego użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jej adresatem
lub jeśli otrzymali Państwo ten dokument omyłkowo, to jakakolwiek dystrybucja, kopiowanie lub wykorzystanie tego dokumentu czy też zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie
się z nami oraz usunięcie tej wiadomości.

 

siemens.pl/finance
@Siemens AG, 2023